Oprichting

Op 7 december 1988 werd er voor de eerste maal vergaderd door vertegenwoordigers van de Scholen voor Criminologie en van de verschillende Vlaamstalige politiescholen. Tijdens deze bijeenkomst werd besproken welke doelstellingen en welke opdrachten een mogelijks op te richten Centrum voor Politiestudies zou kunnen vervullen en welke bijdrage de Scholen voor Criminologie daartoe zouden kunnen leveren

Vervolgens werd het Centrum voor Politiestudies op 30 januari 1990 officieel opgericht als een feitelijke vereniging. Onmiddellijk werd gestart met de uitwerking van de eerste activiteiten. Uiteindelijk werd het Centrum voor Politiestudies (afgekort : CPS) in januari 1993 als vzw opgericht. Oorspronkelijk vestigde het secretariaat zich aan de Vrije Universiteit van Brussel (V.U.B.). Daarna werd het overgeheveld naar de Afdeling Strafrecht, Strafvordering en Criminologie van de Katholieke Universiteit te Leuven (K.U.L.).

Van oktober 1997 tot juli 2004 was het CPS gevestigd in de gebouwen van de provincie Vlaams-Brabant. Sinds juli 2004 bevindt de zetel van de vereniging zich in de gebouwen van de OPAC (Oost-Vlaamse Politieacademie) te Gent. Het secretariaat werd tot november 2007 verzorgd vanuit de Universiteit Gent (Vakgroep Strafrecht en Criminologie), F. Laurentplein 1 te Gent. In november 2007 verhuisde het CPS naar Gent, Kortedagsteeg 14a en vervolgens in april 2011 naar de Pacificatielaan 27 in de lokalen van de federale politie. 

De doelstellingen van het CPS werden in de loop der jaren verruimd naar de gehele veiligheidssector. Op de buitengewone algemene vergadering van 24/11/2014 werd besloten de naam te wijzigen in "Centre for Policing and Security - CPS". Deze naamswijziging en verruiming van de doelstellingen (en hiermee gepaard gaande statutenwijziging) werd unaniem door de leden goedgekeurd.

Nieuws

Programma activiteiten 2021 (onder voorbehoud)

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk