Structureel partnership CPS 2019

Flyer in pdf

In 2019 vieren we het dertigjarige bestaan van het CPS en daar zijn we trots op. Sinds het ontstaan van het CPS in 1989 ontmoeten wetenschap, opleidingsinstellingen, politiediensten en andere veiligheids– en hulpdiensten elkaar op de activiteiten die door het CPS worden georganiseerd.

Het CPS is een onafhankelijke vzw van vrijwilligers die het doel nastreeft samen met de politie en alle andere veiligheidsactoren gemeenschappelijk bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en problemen in de ruime veiligheidssfeer en hierbij het wetenschappelijk onderzoek, studies en publicaties over deze materie te bevorderen. 

De activiteiten die door het CPS worden georganiseerd en de thema’s waarrond het CPS werkt, liggen dus steeds op het kruispunt van de veiligheidssector, de politie en de maatschappij.

Sinds 2015 werkt het CPS rond een aantal werkdomeinen of studielijnen. Zo beperkt het CPS zich niet tot louter politiegerelateerde problemen en materies maar focust het zich op de ruime veiligheidssfeer. Het doel hiervan is een ruim publiek aan te spreken. 

De 9 domeinen waarrond het CPS werkt, zijn:

 • Lokale politie 
 • Federale politie 
 • Lokaal-integraal veiligheidsbeleid 
 • Bijzondere inspectiediensten en fraude
 • Evenementen– en crisisbeheer
 • Innovatie en Veiligheid
 • Publiek-private samenwerking
 • Internationale samenwerking inzake politie en justitie
 • Transversale benadering van de politionele bevoegdheden.

 

Waarom structureel partner worden?

Het CPS is een niet-gesubsidieerde vereniging van vrijwillige partners, waarbij de kwaliteit voorop staat, maar net omdat de input in de vereniging bijna volledig op vrijwillige partners gestoeld is, is het aanbod van diensten sterk afhankelijk van de inzet van diezelfde partners. Structureel partner worden en hiervoor een bijdrage betalen is daarom meer dan het betalen voor een dienst. U laat ermee uitdrukkelijk zien dat u de doelstellingen en het voortbestaan van de CPS ondersteunt.

Voelt u zich aangesproken door de visie, werkzaamheden en plannen, wilt u meehelpen om onze doelstellingen te kunnen blijven realiseren, word dan structurele partner. Daarmee ondersteunt u de werkzaamheden van de vereniging moreel en financieel.

Ook u profiteert er mee van! Wat zijn nu de voordelen voor U?

Structurele partners van het CPS maken, meer nog dan gewone klanten, deel uit van een netwerk van practici uit politie, de (private) veiligheidssector, justitie en belendende domeinen, hulpverleners, (sociale) wetenschappers (academici, wetenschappelijk onderzoekers, professoren, onderzoekers aan beleidsinstituties) alsook bestuurlijke en gerechtelijke overheden, beleidspractici, inspectiediensten, politici... . Dat levert allerhande voordelen op: de mogelijkheid kennis en vaardigheden uit te wisselen, samenwerking te zoeken, enzovoorts. Het CPS wil immers partners met elkaar in contact brengen.

Het concrete voordeel dat het CPS aan zijn partners kan bieden, is een vaste korting van 10 % op de inschrijvingsprijs van de evenementen (studiedagen, debatten, seminaries,...) die door het CPS worden georganiseerd (behalve de opleidingen). Deze korting is een vast percentage. Dus hoe meer u deelneemt, hoe groter uw voordeel.

Maar er is nog veel meer:

 • Structurele partners krijgen de mogelijkheid om thema's aan te reiken die het voorwerp kunnen uitmaken van een activiteit van het CPS. De stem en de inbreng van onze partners is belangrijk voor ons. Uiteraard zal uw suggestie in de Raad van Bestuur van het CPS eerst worden geëvalueerd op de kwaliteit en haalbaarheid.
 • Uw organisatie wordt expliciet als partner in de documentatiemap op studiedagen en op de website van het CPS vermeld. Vergeet niet dat de website van het CPS o.m. wordt bezocht bij elke online inschrijving voor een activiteit!
 • Partners kunnen exclusief deelnemen aan meerdere extra netwerkactiviteiten per jaar en worden hierbij ook actief betrokken. Zo is er het jaarlijkse nieuwjaarsdiner, minstens 1 discussieavond of academische seminar per jaar,…
 • Partners krijgen ook de mogelijkheid deel te nemen aan de selectie van de CPS-prijs van het beste Nederlandstalige eindwerk. 
 • Partners ontvangen een certificaat van partnership.

 

Wie kan structureel partner worden?

ln principe kan elke organisatie die interesse heeft in de werkzaamheden van het CPS, de missie en de corporate governance code van het CPS ondersteunt (zie corporate governance code) structureel partner worden, mits goedkeuring door de Raad van Bestuur.

Bijdrage

De bijdrage voor het structureel partnership van het CPS wordt jaarlijks betaald en is stilzwijgend verlengbaar.

Opzeggen kan elk jaar (schriftelijk) voor 1 december van het nog lopende werkjaar.

Er zijn verschillende categorieën van bijdragen. Uw bijdrage wordt onder meer berekend volgens de grootte en aard van uw organisatie volgens het volgende schema:

Lokale politie: volgens de zonecategorie (KUL-norm)
Categorie 1 (= tot 74 effectieven): 250 euro per jaar
Categorie 2 (= vanaf 75 effectieven): 300 euro per jaar
Categorie 3 (= vanaf 150 effectieven): 375 euro per jaar
Categorie 4 (= vanaf 300 effectieven): 475 euro per jaar
Categorie 5 (= vanaf 600 effectieven): 600 euro per jaar.

Andere publieke instellingen (overheden, openbare instellingen, opleidingsinstellingen, inspectiediensten, etc.): 400 euro per jaar.

Niet-onafhankelijke partners (private bewakings– en beveiligingsondernemingen, bedrijven): 600 euro per jaar

Naast een financiële bijdrage zijn er ook andere mogelijkheden om het CPS te steunen. Men kan altijd materieel bijdragen door op structurele wijze onder andere materiaal, catering of andere logistieke ondersteuning (zalen, personeel, etc.) tijdens activiteiten ter beschikking te stellen. Hebt u een voorstel, neem dan contact op met sec@policingandsecurity.be.

Hoe structureel partner worden?

Wilt u zich nu reeds opgeven om partner voor het werkjaar 2019 te worden, schrijf u dan in via de online toepassing onderaan deze pagina. 

Wilt u eerst meer uitleg over het structurele partnership en hiervoor een medewerker te spreken, neem dan contact op met het secretariaat: 0476/20.29.40. U kunt ook een bericht sturen naar sec@policingandsecurity.be. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op met u.

Online bestellen

Inschrijven structureel partnership 2019 voor lokale politie > details en online inschrijven
 • Prijs per jaar voor de Lokale Politie: zonecategorie 1 (tot 74 effectieven)
  € 250,00
 • Prijs per jaar voor de Lokale Politie: zonecategorie 2 (van 75 tot 149 effectieven)
  € 300,00
 • Prijs per jaar voor de Lokale Politie: zonecategorie 3: (van 150 tot 299 effectieven)
  € 375,00
 • Prijs per jaar voor de Lokale Politie: zonecategorie 4 (van 300 tot 599 effectieven)
  € 475,00
Inschrijven structureel partnership 2019 voor grote zones van de lokale politie > details en online inschrijven
 • Prijs per jaar voor de Lokale Politie: zonecategorie 5 (vanaf 600 effectieven)
  € 600,00
Inschrijven structureel partnership 2019 voor publieke instellingen buiten de politie > details en online inschrijven
 • Prijs per jaar voor publieke instellingen buiten de politie: lokale, regionale en federale overheden, openbare instellingen, opleidingsinstellingen, inspectiediensten, etc.
  € 400,00
Inschrijven structureel partnership 2019 niet-onafhankelijke partners (privť bedrijven) > details en online inschrijven
 • Prijs per jaar voor structureel partnership voor niet-onafhankelijke partners (privť bedrijven)
  € 600,00

Nieuws

Programma activiteiten 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2019

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk