Andere publicaties

 

Net verschenen : Jihadi's in België

Ponsaers, P. (2017). Jihadi’s in België - De route naar Zaventem en Maalbeek, Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, pp. 252

Op 22 maart 2016 ontploften bommen op de luchthaven van Zaventem en in het metrostation Maalbeek. Dit was het culminatiepunt van een lange voorgeschiedenis van 25 jaar. Dit boek biedt een unieke reconstructie van deze tijdsperiode. Tot op heden ontbrak dit helikopterzicht op het jihadisme in ons land. Dit boek schetst het verhaal van geopolitieke gebeurtenissen die van “jongens van bij ons” handpoppen maakten van de transnationale politieke scène, die hen misbruikte en offerde voor heel andere doeleinden dan deze waarin zij “geloofden”. Het is de geschiedenis van de gestage uitbouw van het jihadistisch gedachtegoed in ons land, van talrijke rekruteringscirkels, propagandadispositieven, logistieke netwerken, financieringsstromen, van de gang naar Syrië en van “returnees” naar België. Bommen komen niet uit de lucht vallen, maar zijn het resultaat van deze diverse fasen die het jihadisme in ons land doorliep. 

Deze reconstructie geeft een breed lezerspubliek inzicht in deze historie, waarin een aantal protagonisten als een rode draad telkens weer opduiken, terug uit het blikveld verdwijnen, om na verloop van tijd opnieuw te verschijnen. Tal van details krijgen hun plaats in dit geheel en worden verduidelijkt in dit overzicht, met diverse mondiale uitlopers, die telkens ook terug verwijzen naar ons land. Het is daarom een treffende schets van de historische continuïteit die verborgen gaat achter de aaneenschakeling van talloze “faits divers” die het Belgisch terreurfenomeen omgeven. Het boek is voorzien van een uitvoerige bibliografie en een handzaam naamregister, waarmee geïnteresseerde lezers verder aan de slag kunnen. Een must voor al diegenen die inzicht willen ontwikkelen over de “route naar Zaventem en Maalbeek”.

Een recensie vindt u op: https://www.apache.be/2017/09/07/waarom-belgie-niet-in-oorlog-is/?sh=aa1502b1be3f2e7a627f1-1558895614

 

Nieuwe Publicaties Elke Devroe:

Over de toekomstbestendigheid van politie (zie artikel Devroe, E. (2017) “Over toekomstbestendige policing. De dilemma’s van veiligheidsregimes in grote steden” pagina 81: https://www.wodc.nl/binaries/JV1704_Volledige%20tekst_tcm28-280526.pdf

Over toezicht op politie en OM in Nederland en België: https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2686-toezicht-en-controle.aspx en ook de link: http://www.leidensafetyandsecurityblog.nl/articles/the-guard-dogs-of-our-criminal-justice-system-oversight-on-police-and-justi

 

Andere publicaties waaraan het CPS haar medewerking verleende, zijn:

  • To reassure or not to reassure, that is the question (2007)
  • Easton, M., Tange, C., Ponsaers, P. (eds.), Out of the box – Diversiteit in Diversiteit / Diversité dans la Diversité, Politeia, CEP-CPS-Comité P, Brussel, 2008, pp. 152
  • Easton, M., Vynckier,G., De Kimpe, S. (2009), "Reflections on the possible integration of intelligence led policing into community policing". In: Cools, M, De Kimpe, S., De Ruyver, B., Easton, M., Pauwels, L., Ponsaers, P., Vande Walle, G., Vander Beken, T., Vander Laenen, F., Vermeulen, G. (Eds), Governance of Security Research Papers Series I, Contemporary Issues in the Empirical Study of Crime, Antwerpen: Maklu, 293-310 ( 2009)
  • Herstelrechtelijke politiepraktijken in Nederland en België (2009)
  • Evaluatie van 10 jaar politiehervorming : Terugkijken in het verleden en vooruitkijken in de toekomst, Maklu, Antwerpen-Apeldoorn (2010)
  • Kinderen als slachtoffer van het verkeer - Onderzoek naar de noden, behoeften en ervaringen van verkeersslachtoffers en hun nabestaanden, Ivo Aertsen en Frank Hutsebaut, Academic & Scientific Publishers (2010)
  • "Burgerpersoneel in (top)functies? Onderzoek naar de opvattingen binnen de politie", uitgegeven bij Politeia

 

Publicaties naar aanleiding van 12/12/12, emeritaat Prof. Paul Ponsaers:

Tegendraadse Criminologie - Liber Amicorum Paul Ponsaers - Devroe, E., Pauwels, L., Verhage, A., Easton, M., Cools, M. (Eds.) (2012). Antwerpen/Apeldoorn: Maklu Uitgevers, pp. 542 (ISBN 978-90-466-0568-4).

Tides and currents in police theories - Cahier Politiestudies n° 25 - Devroe, E., Ponsaers, P., Gunther Moor, L., Greene, J., Skinns, L., Bisschop, L., Verhage, A., Bacon, M. (Eds.) , Antwerpen/Apeldoorn, Jg. 2012-4, nr. 25 (ISSN 1784-5300).

Social Analysis of Security - Financial, Economic and Ecological Crime | Crime, (In)security and (Dis)trust | Public and Private Policing - Ponsaers, P. (ed.), Reeks Het Groene Gras, The Hague: Eleven International Publishers, pp. 435 (ISBN 978-94-90947-74-3).

 Informatie over de prijs en bestelwijze van bovenstaande publicaties kunt u verkrijgen via sec@policingandsecurity.be.

Nieuws

Programma activiteiten 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2019

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk