Kwartaalreeks Cahiers Politiestudies (blauwe reeks)

De Cahiers Politiestudies is een kwartaalreeks die zich richt op hoogstaande, kwalitatieve bijdragen over politiële vraagstukken en fenomenen die de politie interesseren.
Hoofdredacteur: Elke Devroe
Algemene editoren: Paul Ponsaers & Lodewijk Gunther Moor
Redactie: Arjen Schmidt

Opzet

De kwartaalreeks is multidisciplinair opgezet, waarbij criminologie een prominente plaats krijgt naast andere disciplines. De reeks wordt begeleid door
een internationale redactieraad. De redactieraad waakt over de kwaliteit van de ingediende manuscripten dankzij een internationale double blind peerreview-procedure en ontwikkelt een proactief beleid met het oog op het samenstellen van thematische volumes. Daartoe worden gasteditoren in België en Nederland aangezocht.

Doelgroep

Zowel wetenschappers (academici, beleidsondersteunende onderzoekers, opleidingscentra en bibliotheken) als practici afkomstig uit politie, justitie en belendende domeinen vinden hier een forum. De Cahiers Politiestudies zijn uitgegroeid tot betekenisvolle thematische naslagwerken, met zowel wetenschappelijke als praktijkgerichte bijdragen die voor de politie en voor ruimere beroepskringen en academici een onmisbaar instrument zijn. Een instrument dat een degelijk en professioneel overzicht biedt van een eigentijds thema.

Van 2006 tot 2008 verzorgde Uitgeverij Politeia de uitgaven van de Cahiers Politiestudies. Vanaf 2009 werden de Cahiers Politiestudies uitgegeven door Uitgeverij Maklu. Sinds 2018 worden de Cahiers Politiestudies uitgeven door Gompel&Svacina, zie website van de Cahiers Politiestudies:

       

Editorial team

Hoofdredacteur

Elke Devroe | Bestuurder Centre for Policing & Security (CPS) - Directeur Vlaams Vredeshuis (vanaf 1/4/2019) | tel: +32 488 29 33 60 

Algemene Editoren

België: Paul Ponsaers | Bestuurder Centre for Policing & Security (CPS) | Universiteit Gent |paul.ponsaers@ugent.be | tel: +32 477 72 23 14

Nederland: Lodewijk Gunther Moor | Secretaris Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) |smv@maatschappijenveiligheid.nl; lodewijkgunthermoor@yahoo.com |tel: +31 24 322 78 73

Redactie

Arjen Schmidt, a.j.schmidt@vu.nl | tel: +31 20 59 84365

Email : cahierspolitiestudies@gmail.com
 

Uitgever

Gompel&Svacina bvba
Reebokweg 1
B-2360 Oud-Turnhout
info@gompel-svacina.eu
www.gompel-svacina.eu

 

Overzicht jaargangen 2009 - 2019
 

Nr. 10 – 2009/1: Politionele bestuurlijke informatiestromen
Nr. 11 – 2009/2: Restorative policing (Engelstalig)
Nr. 12 – 2009/3: De relatie tussen politie, parket, onderzoeksrechter en zetel
Nr. 13 – 2009/4: Wat doet de politie?
Nr. 14 – 2010/1: Politieleiderschap
Nr. 15 – 2010/2: Policing multiple communities
Nr. 16 – 2010/3: Policing in Europe (Engelstalig)
Nr. 17 – 2010/4: Evidence based Policing
Nr. 18 – 2011/1: Social Disorder
Nr. 19 – 2011/2: Burgerparticipatie
Nr. 20 – 2011/3: Technological led Policing (Engelstalig)
Nr. 21 – 2011/4: Proces-verbaal, aangifte en forensisch onderzoek
Nr. 22 - 2012/1: Professionalisering en socialisatie Nr. 23 - 2012/2: Geweld en politie
Nr. 24 - 2012/3: Integriteit en deontologie
Nr. 25 - 2012/4: Tides and currents in police theories (Engelstalig) 
Nr. 26 - 2013/1: Schaalveranderingen
Nr. 27 - 2013/2: Mensenrechten en politie
Nr. 28 - 2013/3: Vernieuwing in de opsporing
Nr. 29 - 2013/4: Illegale en informele economie 
Nr. 30 - 2014/1: Politie en haar maatschappelijke partners
Nr. 31 - 2014/2: Het gezag van de politie
Nr. 32 - 2014/3: Democratische politie
Nr. 33 - 2014/4: De toekomst van de politie
Nr. 34 - 2015/1: Jongeren en politie
Nr. 35 - 2015/2: Ethnic profiling en interne diversiteit bij de politie
Nr. 36 - 2015/3: Outsourcing policing  Lees hier een reflexie van Prof. Lex Cachet op dit Cahier
Nr. 37 - 2015/4: Verantwoording
Nr. 38 - 2016/1: Groene criminologie en veiligheidszorg
Nr. 39 - 2016/2: Criminele organisaties en organisatiecriminaliteit
Nr. 40 - 2016/3: Politie en gezondheidszorg
Nr. 41 - 2016/4: Meten is weten
Nr. 42 - 2017/1: Ideologisch activisme en radicalisering
Nr. 43 - 2017/2: Eigenrichting
Nr. 44 - 2017/3: De vervloeiing van binnenlandse en buitenlandse veiligheid
Nr. 45 - 2017/4: Herinneren en vergeten in de politie
Nr. 46 - 2018/1: Dienstverlening door de politie
Nr. 47 - 2018/2: Glocalisering
Nr. 48 - 2018/3: Evaluatie van de politie
Nr. 49 - 2018/4: Opleiding en onderwijs van de politie
Nr. 50 - 2019/1: De essentie van politiewerk (jubileumnummer)
19 maart 2019: Studiemiddag Cahiers Politiestudies n.a.v. het Jubileumnummer 50: De essentie van politiewerk, CC Ter Vesten Beveren
Nr. 51: 2019/2: Intrafamiliaal geweld
Nr. 52: 2019/3: Druggebruik op festivals
Nr. 53: 2019/4: Vertrouwen en betrouwbaarheid
 
De auteursrichtlijnen kan u hier downloaden: auteursrichtlijnen 2014.
 
Meer gedetailleerde info over de redactionele werking, lopende en gepubliceerde jaargangen vindt u op de Website van de Cahiers Politiestudies.
 
 

 

Nieuws

Programma activiteiten 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2019

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk