Lezingen en debatten


Deze activiteit geeft een meer academische toets aan de organisatie en de dienstverlening van het CPS. Het biedt ruimte om op meer kritische en wetenschappelijke wijze meer diepgang te geven aan bepaalde politievraagstukken.

Het CPS staat - en blijft staan - voor grootschalige studiedagen, maar wenst tevens via een aantal kleinschalige alternatieve werkvormen de discussie omtrent politie en samenleving verdergaand te verdiepen. Het CPS wenst in de toekomst meer dergelijke discussie- en gespreksmomenten als deze, rond specifieke en actuele thema's, te organiseren. Mochten leden of partners hieromtrent suggesties hebben, dan vernemen we dat graag via sec@policingandsecurity.be.

 

Lezingen en debatten 2015

Lezingen en debatten 2014

Lezingen en debatten 2013

Lezingen en debatten  2012

Lezingen en debatten  2011

Academische lezingen 2010

Academische lezingen  2009

Academische lezingen 2008

 

Nieuws

Programma activiteiten 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2019

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk