Archieven

 

Vanaf 2020 ontwikkelt het CPS een eigen publicatiereeks in samenwerking met uitgeverij Vanden Broele. 

De publicaties waarmee het CPS tot en met 2019 samenwerkte, zijn:

1) Kwartaalreeks Cahiers Politiestudies (2009-2019)

Van 2009 tot 2019 werkte het CPS structureel samen met de hoofdredactie van de Cahiers politiestudies. Zo organiseerde het CPS tot 4 studiedagen per jaar rond de thema's van de Cahiers politiestudies. Deze structurele samenwerking werd eind 2019 beëindigd.

Vanaf 2020 zal het CPS wel nog op ad-hocbasis samenwerken met de Cahiers Poliiestudies.

De Cahiers Politiestudies is een kwartaalreeks die zich richt op hoogstaande, kwalitatieve bijdragen over politiële vraagstukken en fenomenen die de politie interesseren.
Hoofdredacteur: Elke Devroe
Algemene editoren: Paul Ponsaers & Lodewijk Gunther Moor
Redactie: Arjen Schmidt

Het CPS heeft nog heel wat boeken in voorraad. Alle boeken die nog in voorraad zijn, zijn verkrijgbaar voor de prijs van 20 euro (excl. verzendkosten) t.e.m. nr. 44 en 30 euro (excl. verzendkosten) t.e.m. nr. 53 . U kunt ze bestellen door een email te sturen naar sec@policingandsecurity.be.

Uitgever

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Logo-GompelSvacina-1.jpg
 

Gompel&Svacina bvba
Reebokweg 1
B-2360 Oud-Turnhout
info@gompel-svacina.eu
www.gompel-svacina.eu

Overzicht jaargangen 2009-2019

Nr. 10 – 2009/1: Politionele bestuurlijke informatiestromen (uitgeput)
Nr. 11 – 2009/2: Restorative policing (Engelstalig)
Nr. 12 – 2009/3: De relatie tussen politie, parket, onderzoeksrechter en zetel
Nr. 13 – 2009/4: Wat doet de politie?
Nr. 14 – 2010/1: Politieleiderschap
Nr. 15 – 2010/2: Policing multiple communities
Nr. 16 – 2010/3: Policing in Europe (Engelstalig)
Nr. 17 – 2010/4: Evidence based Policing (uitgeput)
Nr. 18 – 2011/1: Social Disorder
Nr. 19 – 2011/2: Burgerparticipatie
Nr. 20 – 2011/3: Technological led Policing (Engelstalig)
Nr. 21 – 2011/4: Proces-verbaal, aangifte en forensisch onderzoek (uitgeput)
Nr. 22 - 2012/1: Professionalisering en socialisatie
Nr. 23 - 2012/2: Geweld en politie
Nr. 24 - 2012/3: Integriteit en deontologie
Nr. 25 - 2012/4: Tides and currents in police theories (Engelstalig)
Nr. 26 - 2013/1: Schaalveranderingen
Nr. 27 - 2013/2: Mensenrechten en politie
Nr. 28 - 2013/3: Vernieuwing in de opsporing (uitgeput)
Nr. 29 - 2013/4: Illegale en informele economie
Nr. 30 - 2014/1: Politie en haar maatschappelijke partners
Nr. 31 - 2014/2: Het gezag van de politie
Nr. 32 - 2014/3: Democratische politie
Nr. 33 - 2014/4: De toekomst van de politie
Nr. 34 - 2015/1: Jongeren en politie
Nr. 35 - 2015/2: Ethnic profiling en interne diversiteit bij de politie
Nr. 36 - 2015/3: Outsourcing policing  Lees hier een reflexie van Prof. Lex Cachet op dit Cahier (uitgeput)
Nr. 37 - 2015/4: Verantwoording
Nr. 38 - 2016/1: Groene criminologie en veiligheidszorg
Nr. 39 - 2016/2: Criminele organisaties en organisatiecriminaliteit
Nr. 40 - 2016/3: Politie en gezondheidszorg
Nr. 41 - 2016/4: Meten is weten
Nr. 42 - 2017/1: Ideologisch activisme en radicalisering
Nr. 43 - 2017/2: Eigenrichting
Nr. 44 - 2017/3: De vervloeiing van binnenlandse en buitenlandse veiligheid
Nr. 45 - 2017/4: Herinneren en vergeten in de politie
Nr. 46 - 2018/1: Dienstverlening door de politie
Nr. 47 - 2018/2: Glocalisering
Nr. 48 - 2018/3: Evaluatie van de politie
Nr. 49 - 2018/4: Opleiding en onderwijs van de politie
Nr. 50 - 2019/1: De essentie van politiewerk (jubileumnummer)
Nr. 51: 2019/2: Intrafamiliaal geweld
Nr. 52: 2019/3: Druggebruik op festivals
Nr. 53: 2019/4: Legitimiteit en politie

2) Cahiers Politiestudies: jaargangen 2006-2008

De Cahiers Politiestudies werden opgestart in 2006 samen met uitgeverij Politeia. Alle boeken die nog in voorraad zijn, zijn verkrijgbaar voor de prijs van 10 euro (excl. verzendkosten). U kunt ze bestellen door een email te sturen naar sec@policingandsecurity.be.

Jaargang 2008 - Gepubliceerd - Uitgeverij Politeia

Jaargang 2007 - Gepubliceerd - Uitgeverij Politeia

Jaargang 2006 - Gepubliceerd - Uitgeverij Politeia3) Verslagboeken (tot 2005)

Tot 2005 werd van iedere georganiseerde studiedag/-cyclus een publicatie aangemaakt. Uitgeverij Politeia verzorgde de uitgaven vanaf het boek "De polygraaf in België". Voordien werden de verslagboeken in eigen beheer uitgegeven. Alle boeken die nog in voorraad zijn, zijn verkrijgbaar voor de prijs van 5 euro (excl. verzendkosten). U kunt ze bestellen door een email te sturen naar sec@policingandsecurity.be.

Hierna volgt een lijst van voltooide publicaties :

 • De aansprakelijkheid van politieambtenaren (1994) - UITGEPUT - Red. F. Hutsebaut
 • Internationale politiesamenwerking - Europol (1994) - Red. L. Van Outrive en E. Enhus
 • Het vijfhoeksoverleg: de stap naar een lokaal integraal beleid? (1995) - Red. Centrum voor Politiestudies vzw
 • Schengen en de Belgische politiediensten (1995) - Red. L. Van Outrive en J. Vanderborght
 • Veiligheidscontracten en politie (1996) - Red. L. Van Outrive en S. Van Elchingen
 • Telefoontap (1997) - Red. S. Van Elchingen
 • Rechercheactiviteiten van de politie (1997) - Red. S. Van Elchingen
 • De grenzen verlegd. Internationale, informatieve politiesamenwerking in de praktijk (1998)  - Red. J. Vanderborght
 • Het politieverhoor (1999) - Red. S. Van Elchingen
 • Het informatiebeheer in het kader van de politiehervorming (1999) - Red. S. Van Elchingen
 • De vorming van de politie in het kader van de nieuwe politieorganisatie (2000) - Red. S. Van Elchingen
 • Het informatiebeheer in het kader van de politiehervorming (2000) - DISCUSSIENAMIDDAGEN 2000 - Red. S. Van Elchingen
 • De polygraaf in België (2000) - Ed. Marc Bockstaele - Uitg. Politeia
 • De politiehervorming in de praktijk (2001) - Eds. E. Enhus, P. Ponsaers, F. Hutsebaut, L. Van Outrive - Uitg. Politeia
 • Gender en politie (2001) - Eds. A. Beekman, M. Bloeyaert, S. De Kimpe, J. Denolf, L. Van Outrive - Uitg. Politeia
 • Partnership en politie (2001) - Eds. P. Ponsaers, D. Van Nuffel, L. Van Outrive - Uitg. Politeia
 • Van Genua tot Laken (2002) - Ed. Patrick Van Parys - Uitg. Politeia
 • Politieverhoor en personalityprofiling (2002) - Ed. Marc Bockstaele - Uitg. Politeia
 • Interzonale samenwerking (2002) - Ed. P. Ponsaers - Uitg. Politeia
 • Het nieuwe politiestatuut. Een eerste evaluatie van het mammoetbesluit (2002) - Eds. Alain Duchatelet, Frank Hutsebaut - Uitg. Politeia
 • Externe oriëntering van de politie (2003) - Ed. John Van Erck - Uitg. Politeia
 • Informatiehuishouding binnen de politiediensten - van bierviltje tot informatieverslag (2003) - Ed. Luc Tempels - Uitg. Politeia
 • Moraliteitsverslagen in assisenzaken (2004) - Ed. Marc Bockstaele - Uitg. Politeia
 • Follow the money. De jacht op crimineel geld. (2004) - Eds. Johan Denolf, Erwin Francis - Uitgeverij Politeia
 • Deontologie en integriteit bij de politie. - beschouwingen over een deontologische code (2004) - Eds. Marc Snels en Alain Collier
 • 10 miljoen klanten moet je verdienen. Bijdrage(n) tot de evaluatie van politie en justitie (2005) - Eds. Paul Ponsaers, Els Enhus, Marleen Easton, Willy Bruggeman, Alain Collier - Uitgeverij Politeia
 • Politie en Verkeershandhaving (2005) - Eds. Frank Hutsebaut, Miran Scheers, John Van Erck
 • Intelligence Led Policing (2005) - Eds. Tom Van den Broeck, Els Enhus, Frank Goegebuer, Luc Valkenborg, Annelies Vanlandschoot
 • Schaalgrootte van de lokale politie: betalen we ons ‘blauw’ aan COP? (2005) - Eds. Sofie De Kimpe, Alain Collier, Eddie Hendrickx, Marc Snels, Patrick Van Parys
 
 
 

Nieuws

Programma activiteiten 2021 (onder voorbehoud)

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk