Organigram

Vanaf 2015 werkt het CPS middels een matrixstructuur volgens een aantal studielijnen. Dit zijn werkdomeinen waarrond het CPS werkt. Zo beperkt het CPS zich niet langer tot louter politiegerelateerde problemen en materies maar focust het zich op de ruime veiligheidssfeer. Het doel hiervan is een ruimer publiek aan te spreken. 

 

Nieuws

Programma activiteiten 2021 (onder voorbehoud)

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk