Studielijn: Lokaal integraal veiligheidsbeleid

 

         

 

Interventies op het vlak van veiligheid zijn complex, niet louter omwille van het feit dat onveiligheidsproblemen vaak ongestructureerd zijn – er zijn geen pasklare oplossingen voor handen – maar eveneens omdat er heel wat verschillende actoren en beleidsniveaus bij betrokken zijn. De afstemmingsproblematiek is in die zin in elk aspect van het veiligheidsbeleid aanwezig. Het lokaal veiligheidsbeleid kan worden beschouwd als een plek waar verschillende visies over (on)veiligheid elkaar ontmoeten.

Het uitgangspunt van de studielijn “Lokaal Veiligheidsbeleid” is dat het onduidelijke concept “veiligheid” haar concrete invulling krijgt op het lokale niveau. Het is de ambitie van deze studielijn om de discussie over de wijze waarop het begrip “lokaal veiligheidsbeleid” haar invulling krijgt te stimuleren. Men zal hiervoor aandacht schenken aan drie topics. Deze zijn: beleidsafstemming, een brede invulling van het begrip “veiligheid” en kennismanagement. De studielijn wil zich daarnaast toespitsen op de verschillende aspecten van het lokaal veiligheidsbeleid. De verschillende fasen van de veiligheidsketen (proactie, preventie, repressie en nazorg) zullen daarbij als een conceptuele kapstok worden gebruikt. De ambitie van de studielijn is om de vertaalslag te helpen maken van losse informatie tot concrete kennis. Niet alleen op basis van wetenschappelijk onderzoek, maar ook op basis van inzichten die voortvloeien uit de praktijk.

Met de studielijn “Lokaal Veiligheidsbeleid” wenst het CPS naast de traditionele veiligheidsprofessionals ook actoren uit andere beleidsdomeinen bereiken. Het maatschappelijke middenveld alsook de private sector zullen hierbij betrokken worden.

Piloten

De Waele Maarten, projectmedewerker radicalisering VVSG
Verfaillie Kristof, wetenschappelijk medewerker Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Criminologie

Werkgroep

Devroe Elke, Directeur Vlaams Vredeshuis (vanaf 1/4/2019)

Bauwens Tom,   Postdoctoraal onderzoeker, Vrije Universiteit Brussel
Tirez Kurt, Hoofdcommissaris, Korpschef, politiezone AMOW
D'haese Wim, Hoofdcommissaris, Korpschef, Politiezone Haacht
Bogaerts Leen, Raadgever Masterplan en Gebouwen, Kabinet Koen Geens
Boon Kaat, Arrondissementscommissaris, Vlaams-Brabant
Bresseleers Tom, Coördinator Integrale Veiligheid, Schoten
Colle Peter, Criminoloog, Stad Gent
De Camps Niko
De Pauw Evelien, Docent, Onderzoeker VIVES Hogeschool
Nolet Laetitia, Projectmanager, Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden vzw
Opfergelt Anita, Dienst Grootstedenbeleid, POD Maatschappelijke Integratie
Pierre Thomas, Commissaris, politiezone Gavers
Van Besien Didier, Lokaal adviseur, Veiligheid en Preventie
Van Der Linden Robin, Coördinator Integrale Veiligheid, Brasschaat
Van Heddeghem Koen, Coördinator en stafmedewerker, Lokale Politie
Verduyn Tineke, Coördinator Integrale Veiligheid, politiezone RIHO
Willemse Elke, Coördinator Integrale Veiligheid, Asse

Nieuws

Programma activiteiten 

 • 22 maart 2019:  Studiedag: Een gedeeld beroepsgeheim voor politie en hulpverlening: vanzelf sprekend?, PAC Het Zuid, Gent
 • 19 maart 2019: Studiemiddag Cahiers Politiestudies n.a.v. het Jubileumnummer 50: De essentie van politiewerk, CC Ter Vesten Beveren
 • 16 mei 2019: Studiemiddag Cahiers op de campus: ‘Intrafamiliaal geweld’, Avans Hogeschool Den Bosch (NL)
 • 17 september 2019: Internationale conferentie ter gelegenheid van 30 jaar CPS: ‘Street policing in a smart society’ (ENG), Universiteit Gent + jubileumfeest 30 jaar CPS 
 • Najaar 2019 Seminaries over de implementatie van de CP3 (organisatiebeheersing politie)
 • November 2019: Studiedag ‘Just another digital day at the police office’ 
 • November 2019: Studiedag ‘Drug- en alcohol beleid voor evenementen’ 
 • Najaar 2019: Studiedag 'Future of Policing'
 • Studiedag over de schaalgrootte van de politiezones (onder voorbehoud van bevestiging)
 • Studiedag over bestuurlijke handhaving (onder voorbehoud van bevestiging)
 • Studiedag over organisatiecultuur
 • Studiedag over horizontaal toezicht

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2019

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk