Studielijnen

 

Sinds 2015 werkt het CPS middels een matrixstructuur volgens een aantal studielijnen. Dit zijn werkdomeinen waarrond het CPS werkt. Zo beperkt het CPS zich niet langer beperken tot louter politiegerelateerde problemen en materies maar focust het zich op de ruime veiligheidssfeer. Het doel hiervan is een ruimer publiek aan te spreken.

Elke studielijn wordt gepiloteerd door twee personen: een academicus en iemand uit de praktijk. Voor elke studielijn wordt een werkgroep samengesteld met experts van binnen en buiten het CPS. Niet alle leden van de werkgroep worden betrokken bij alle actiteiten. Dit gebeurt op basis van hun expertise en interesse in de betreffende activiteit.

Elke studielijn is verantwoordelijk voor minstens één activiteit per jaar. Studielijnen kunnen ook samen activiteiten uitwerken. Hiervoor wordt dan een werkgroep opgericht met mensen uit beide studielijnen.

 

 

Organigram in pdf.

Nieuws

Programma activiteiten (onder voorbehoud)

 • 14 februari 2019: Cahiers op de campus: Seminar en openbare les: Onderwijs en opleiding van de politie, Den Haag (gratis deelname) VOLZET !
 • 28 februari 2019: Studiedag ‘Politie in een federale staat. Nieuwe inzichten in de politiestructuur’, Poliscenter (RAC – Polis Center), Brussel
 • 22 maart 2019:  Studiedag: Een gedeeld beroepsgeheim voor politie en hulpverlening: vanzelf sprekend?, PAC Het Zuid, Gent
 • 16 mei 2019: Studiemiddag Cahiers op de campus: ‘Intrafamiliaal geweld’, Avans Hogeschool Den Bosch (NL)
 • 17 september 2019: Internationale conferentie ter gelegenheid van 30 jaar CPS: ‘Street policing in a smart society’ (ENG), Universiteit Gent + jubileumfeest
 • Studiedag over de schaalgrootte van de politiezones (onder voorbehoud van bevestiging)
 • Studiedag over bestuurlijke handhaving (onder voorbehoud van bevestiging)
 • Oktober 2019 Seminaries over de implementatie van de CP3 (organisatiebeheersing politie)
 • November 2019: Studiedag ‘Just another digital day at the police office’ 
 • November 2019: Studiedag ‘Drugbeleid voor evenementen’ 
 • December 2019: Studiedag over organisatiecultuur
 • December 2019: Studiedag over horizontaal toezicht

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2019

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk