Welkom op de website

van het Centre for Policing and Security CPS 

Sinds meer dan 25 jaar ontmoeten wetenschap, politie, opleidingsinstellingen en veiligheidsdiensten elkaar
op de activiteiten die door het CPS worden georganiseerd.

Het CPS is een onafhankelijke organisatie die het doel nastreeft samen met de politie en alle actoren in de veiligheidssector gemeenschappelijk bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en problemen in de ruime veiligheidssfeer. De activiteiten die door het CPS worden georganiseerd liggen dus steeds op het kruispunt van de veiligheidssector, de politie en de maatschappij.


Centre for Policing & Security CPS

Correspondentie-adres: Pacificatielaan 27, B-9000 Gent 
Contactpersoon: Nathalie Roegiers, secretaris  
Email: sec@policingandsecurity.be
Tel: 0032 (0) 9 223 24 11, gsm: 0032 (0) 476 20 29 40

 

 

CPS-prijs voor de beste Nederlandstalige scriptie (academiejaar 2017-2018): 

Oproep aan studenten (die gaan afstuderen in het hoger onderwijs) om deel te nemen aan de scriptieprijs.

Meer info vindt u op deze pagina en deze affiche.

CPS-prijs voor de beste Nederlandstalige scriptie (academiejaar 2016-2017):

Resultaat van de selectiecommissie dd. 05/03/2018:

De shortlist van 5 scripties die door de selectiecommissie werden genomineerd zijn (in willekeurige volgorde):

  • Horen, zien en … zwijgen? Een rechtsvergelijkend onderzoek tussen België en Engeland (en Wales) over de geheimhoudingsplicht van sociaal werkers betreffende de informatie-uitwisseling in de strijd tegen islamistische gewelddadige radicalisering
  • Vrijheid van vergadering: de verzoening van verschillende belangen aan de hand van de voorafgaande notificatie- en toestemmingsvereisten
  • Het geregistreerd kassasysteem en de compensatiemaatregelen: Het ultieme wapen in de strijd tegen sociale & fiscale fraude in de horecasector?
  • Suïcidaliteit bij Belgische politiediensten:  verkennend en verklarend onderzoek bij lokale en federale politie
  • Bitcoins en criminaliteit, een onvermijdelijk verband? Onderzoek naar de uitdagingen bij de aanpak van criminaliteit gepleegd met bitcoins

Nieuw Tijdschrift Politie & Recht

Binnenkort verschijnt het eerste nummer van het nieuwe tijdschrift Politie & Recht. Het tijdschrift heeft de ambitie haar lezers vier maal per jaar actuele 'issues' en rechtspraak inzake politierecht onder de aandacht te brengen en te duiden. De artikels zijn puntig en heel concreet waar het kan, uitgebreid en fundamenteel waar het moet.

Politie & Recht wil een tijdschrift zijn waarin de verschillende facetten van het politierecht – vanuit al zijn invalshoeken – op evenwichtige wijze tot hun recht komen. Ook Europeesrechtelijke thema’s komen hierbij aan bod.

Deze onderwerpen komen aan bod in het eerste nummer binnen het onderdeel doctrine:

  • Politie en geesteszieken: het standpunt van het Vast Comité P over enkele in de praktijk gerezen juridische kwesties
  • De Krakerswet van 18 oktober 2017: steekvlampolitiek of doordacht nieuw instrument?
  • Winkelen met een alias. Recente aanpassing van de bevoegdheden van de Economische Inspectie

Daarnaast bestaat het tijdschrift ook uit jurisprudentie.

Interesse? Klik hier voor meer info: https://www.diekeure.be/nl-be/professional/8888/tijdschrift-politie-recht-jaargang-2018

Cahiers Politiestudies:

jaargangen 2018 - 2019: nieuwe flyer

Uitgegeven bij Gompel & Svacina

De Cahiers Politiestudies is een kwartaalreeks die zich richt op hoogstaande, kwalitatieve bijdragen over politiële vraagstukken en fenomenen die de politie interesseren.
Hoofdredacteur: Elke Devroe
Algemene editoren: Paul Ponsaers & Lodewijk Gunther Moor
Redactie: Arjen Schmidt

Bestellen via email: info@gompel-svacina.eu of bestel online: www.gompel-svacina.eu

 

Nieuws

 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2018

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk