Welkom op de website

van het Centre for Policing and Security CPS 

Sinds meer dan 25 jaar ontmoeten wetenschap, politie, opleidingsinstellingen en veiligheidsdiensten elkaar
op de activiteiten die door het CPS worden georganiseerd. 

Het CPS is een onafhankelijke organisatie die het doel nastreeft samen met de politie en alle actoren in de veiligheidssector gemeenschappelijk bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en problemen in de ruime veiligheidssfeer. De activiteiten die door het CPS worden georganiseerd liggen dus steeds op het kruispunt van de veiligheidssector, de politie en de maatschappij.


Centre for Policing & Security CPS

Correspondentie-adres: Pacificatielaan 27, B-9000 Gent 
Contactpersoon: Nathalie Roegiers, secretaris  
Email: sec@policingandsecurity.be
Tel: 0032 (0) 9 223 24 11, gsm: 0032 (0) 476 20 29 40

 

 

 • UITSTEL DEADLINE VOOR INZENDING: 10 DECEMBER 2017 !
  Zevende editie CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk (academiejaar 2016-2017): oproep aan studenten en docenten

  Het CPS organiseert voor de zevende keer een wedstrijd voor het beste eindwerk (zie affiche). Sinds de vierde editie moet het niet alleen gaan om scripties (masterproef, afstudeerscriptie) rond politie en samenleving maar om thema's die relevant zijn op het kruispunt van veiligheid en samenleving. De prijs bestaat uit een geldprijs van 500,- euro, de publicatie van het eindwerk in boekvorm (uitg. Maklu). De winnaar zal tevens de gelegenheid krijgen zijn/haar eindwerk toe te lichten ter gelegenheid van een feestelijke prijsuitreiking (op een studiedag of ander evenement van het CPS in het najaar van 2018) en een eervolle vermelding op de website van het CPS en Maklu. De voorwaarden voor deelname vindt u in bijgevoegd document.

 • 19/12/2017: Studiedag 'Vertrouwen tussen organisaties van justitie en politie', KULeuven
  Info en inschrijvingen.

 • Nieuwe publicatie: 'Jihadi's in België', Paul Ponsaers: http://www.ponsaers.be/92732680
  Boekbespreking door Jan Walraven: https://www.apache.be/2017/09/07/waarom-belgie-niet-in-oorlog-is/

 • HCB Colleges - Veiligheid Recht en Bestuur organiseert 4 colleges over lokale veiligheid:
  - 31 januari 2018 - 16u tot 19u30: Veiligheid in een improvisatiemaatschappij - Prof. dr. Hans Bouteiller
  - 7 maart 2018 - 16u tot 19u30: Interventies & maatregelen – Effectief beleid formuleren en uitvoeren - Dr. Elke Devroe
  - 14 maart 2018 - 16u tot 19u30: Positieve Veiligheid -  Marc Schuilenburg en Ronald van Steden 
  -  28 maart 2018 - 16u tot 19u30: Rampen en crisis in beleid en praktijk - Prof. dr. Ira Helsloot
  Locatie: Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Den Haag.
  Info en inschrijven via www.haagscongresbureau.nl. 

 • Zesde editie CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk (academiejaar 2015-2016):

  • De invloed van ‘het belang van het kind bij de straftoemeting van volwassen daders’
  • Neighborhoods where people feel more unsafe than they should and vice versa. Kenmerken die samenhangen met de discrepantie tussen objectieve en subjectieve veiligheid in Amsterdamse buurten
  • De Belgische regeling  betreffende het gebruik van geweld door politieambtenaren bij interventie en detentie: preventie en sanctionering getoetst aan artikel 3 EVRM
  • Suïcide bij de politie: Een empirisch onderzoek naar de preventiemechanismen
  • Raamwerk voor de evaluatie van locaties voor een duurzaam strafuitvoeringsproject
 • De 5 genomineerde werken zijn (in willekeurige volgorde):

De prijsuitreiking vond plaats op de studiedag "De crowd onder controle: tools voor een veilig evenementenbeheer" op 9 november 2017 om 12u45 in het PIVO te Asse.

De laureaat is Roel Verheyden met de scriptie "De Belgische regeling betreffende het gebruik van geweld door politieambtenaren bij interventie en detentie: preventie en sanctionering getoetst aan artikel 3 EVRM", behaald voor de graad Master in de Rechten bij de Katholieke Universiteit Leuven. Download hier de speech van de juryvoorzitter. 

Nieuws

Activiteiten van het CPS 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2018

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk