Welkom op de website

van het Centre for Policing and Security CPS 

Sinds meer dan 30 jaar ontmoeten wetenschap, politie, opleidingsinstellingen en veiligheidsdiensten elkaar
op de activiteiten die door het CPS worden georganiseerd.

Het CPS is een onafhankelijke organisatie die het doel nastreeft samen met de politie en alle actoren in de veiligheidssector gemeenschappelijk bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en problemen in de ruime veiligheidssfeer. De activiteiten die door het CPS worden georganiseerd liggen dus steeds op het kruispunt van de veiligheidssector, de politie en de maatschappij.

 

Publicaties

 

 

 

 

 

Nieuwe publicatie!

Het verdachtenverhoor – een roadmap

Rudi Schellingen (PZ Carma)

De eerste publicatie in de nieuwe reeks die tot stand kwam uit de samenwerking met Uitgeverij Vanden Broele! 

Het wordt op dit moment gedrukt, maar u vindt het NU al terug in BlueConnect: het praktijkgerichte boek ‘Het verdachtenverhoor – een roadmap’ dat nieuwe inzichten en een stappenplan (7 stappen) aanbiedt om het verdachtenverhoor vooral onderzoekend en tactisch aan te pakken. 
Meer info / bestellen >

Negende editie van de CPS-scriptieprijs: 2 scripties genomineerd!

De selectiecommissie nomineerde op 28/02/2020 twee eindwerken die in aanmerking komen voor de scriptieprijs. 

De 2 genomineerde eindwerken voor de CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk (academiejaar 2018-2019), in willekeurige volgorde, zijn:

  • Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) bij de politie. De invloed van de organisatiecultuur op de bespreekbaarheid van traumatogene gebeurtenissen binnen de politiezone Gent: een exploratieve casestudy
  • Individualiserend vermogen van latente vingersporen en DNA op verdachte pakketten na neutralisatie of explosie

Deze 2 genomineerde werken zullen worden beoordeeld door de selectiejury, op basis van de lezing van de volledige scriptie door alle juryleden. De selectiejury neemt de eindbeslissing en duidt de laureaat aan. De scriptieprijs zal worden uitgereikt op de studienamiddag 'Weerbaarheid van politiemensen na een ingrijpende gebeurtenis' op 28 september 2020 in Ledeberg (Gent) waarop wij u zullen uitnodigen. 

CPS en Uitgeverij Vanden Broele slaan de handen in elkaar!

Het Centre for Policing and Security en Uitgeverij Vanden Broele, twee spelers met een belangrijke rol in de uitbouw en de verspreiding van kennis voor de politie- en veiligheidsdiensten, slaan vanaf dit jaar de handen in elkaar.

Een nauwe samenwerking op verschillende vlakken zal leiden tot een nog sterker kennisaanbod: nog meer inhoudelijke verbreding én verdieping dus, in combinatie met nog meer inspanningen om die inhoud op de meest doeltreffende manier tot bij alle betrokkenen te krijgen. Het doel? Hen nog beter wapenen tegen de uitdagingen van de veiligheidssector, door hen te helpen met kennis van zaken die uitdagingen aan te gaan.

Lees meer over deze samenwerking.

Schrijf in voor onze activiteiten:

Nieuws

Programma activiteiten 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk