Welkom op de website

van het Centre for Policing and Security CPS 

Sinds meer dan 25 jaar ontmoeten wetenschap, politie, opleidingsinstellingen en veiligheidsdiensten elkaar op de activiteiten die door het CPS worden georganiseerd, bij  de samenstelling van publicaties van het CPS en bij het onderzoek dat door het CPS wordt bevorderd. 

Het CPS streeft het doel na, niet langer alleen met de politie, maar samen met de hele veiligheidssector, gemeenschappelijk bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en problemen in de ruime veiligheidssfeer. De activiteiten die door het CPS worden georganiseerd liggen dus steeds op het kruispunt van de veiligheidssector, de politie en de maatschappij.

De verruiming van de doelstellingen komt nu ook duidelijk in de naam van het CPS tot uiting: sinds 2015 gaat het CPS door het leven als
Centre for Policing & Security CPS

Correspondentie-adres: Pacificatielaan 27, B-9000 Gent 
Contactpersoon: Nathalie Roegiers, secretaris  
Email: sec@policingandsecurity.be
Tel: 0032 (0) 9 223 24 11, gsm: 0032 (0) 476 20 29 40

 

 

 • ILLICIT FINANCIAL FLOWS and underground economy in developing and developed countries: a mirror conference
  Leuven, The Leuven Institute for Ireland in Europe, 22-23 May 2017
  Organised by the Research Institute for Work and Society (HIVA) of the Catholic University of Leuven for and in collaboration with the BeFinD Project supported by VLIR – UOS, ARES – CCD and the Belgian Development Cooperation
  Info: http://hiva.kuleuven.be/nl/kalender/docs-bij-kalender-items/Illicit-financial-flows-and-underground-economy-programma-20170411. Registration: click here
   
 • CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk (academiejaar 2015-2017):
  De 5 genomineerde werken zijn (in willekeurige volgorde):
  • De invloed van ‘het belang van het kind bij de straftoemeting van volwassen daders’
  • Neighborhoods where people feel more unsafe than they should and vice versa. Kenmerken die samenhangen met de discrepantie tussen objectieve en subjectieve veiligheid in Amsterdamse buurten
  • De Belgische regeling  betreffende het gebruik van geweld door politieambtenaren bij interventie en detentie: preventie en sanctionering getoetst aan artikel 3 EVRM
  • Suïcide bij de politie: Een empirisch onderzoek naar de preventiemechanismen
  • Raamwerk voor de evaluatie van locaties voor een duurzaam strafuitvoeringsproject

De prijsuitreiking is voorzien in het najaar van 2017 op een CPS-studiedag (info volgt).

Nieuws

Activiteiten van het CPS 

Structureel partnership 2017

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk